"Chcielibyśmy jak najszybciej wyemitować obligacje w jenach japońskich i frankach szwajcarskich. W chwili obecnej są to dwie potencjalne emisje, które rozpatrujemy" - powiedziała w środę.

"Potencjalnie emisja w dolarach jest możliwa, ale w tej chwili jej nie planujemy" - dodała.

"Na wielkość potrzeb pożyczkowych państwa mogą obecnie wpłynąć dwa elementy - zmiana poziomu deficytu, która nie jest brana pod uwagę w chwili obecnej. Element najbardziej istotny to zmiana struktury finansowania. Gdyby się okazało, że musimy się finansować papierami dłużnymi krótszymi niż jeden rok, gdyby coś takiego się wydarzyło, to potrzeby pożyczkowe byłby większe niż 155 mld złotych.