Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-06 6729,50 -0,8% -3,4% -6,6% 15,5%
Miedź 3M USD/t 2018-04-06 6769,00 -0,7% -3,4% -6,6% 15,6%
Ołów spot USD/t 2018-04-06 2390,75 0,5% -1,7% -3,8% 4,6%
Ołów 3M USD/t 2018-04-06 2393,00 0,5% -1,8% -3,8% 4,3%
Aluminium spot USD/t 2018-04-06 2021,50 1,8% -5,0% -10,4% 4,2%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-06 2042,00 1,6% -4,9% -10,0% 4,6%
Cyna spot USD/t 2018-04-06 21090,00 0,0% -1,9% 4,9% 3,5%
Cyna 3M USD/t 2018-04-06 21050,00 0,0% -1,8% 5,1% 3,6%
Nikiel spot USD/t 2018-04-06 13220,00 -0,4% -3,0% 4,0% 31,9%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-06 13270,00 -0,4% -3,0% 4,0% 31,6%
Cynk spot USD/t 2018-04-06 3233,50 -0,2% -2,2% -3,1% 19,7%
Cynk 3M USD/t 2018-04-06 3232,00 -0,2% -2,1% -2,6% 18,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-06 196,10 -1,3% -16,2% -24,6% -7,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-06 77,35 0,5% 0,0% -14,1% 15,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-06 732,70 3,4% 8,3% 5,2% 13,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-06 686,70 3,7% 8,9% 5,6% 14,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-06 651,84 0,0% 5,4% 3,4% 27,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-06 601,63 0,0% 6,8% 1,9% 26,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-06 358,07 -0,2% 2,8% -0,9% 20,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-06 357,32 0,0% 2,8% -0,8% 22,1%

(PAP Biznes)