Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Próchnik przedstawił założenia planu restrukturyzacji, który obejmuje oparcie sprzedaży głównie o internet oraz koncentrację na produkcji okryć wierzchnich, a także zbycie marki Rage Age. Zarząd, który 27 marca br. złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym chce by wierzyciele byli zaspokojeni "w możliwie najwyższym stopniu", podała spółka.
"Marka Próchnik musi zdecydowanie powrócić do korzeni, jakimi jest produkcja okryć wierzchnich. Będą one wyznacznikiem i identyfikacją marki. Płaszcze, kurtki oraz marynarki i modne produkty łączące ich cechy będą produkowane z naciskiem na wygodę i funkcjonalność, z różnych, również technicznych materiałów. Pozostałe oferowane produkty takie jak buty, spodnie, swetry, koszule i inne będą pełniły rolę wspierającą i nie będą angażowane w budowę wizerunku marki" - czytamy w komunikacie.
W ocenie zarządu, specjalizacja jest szansą dla relatywnie niewielkiej firmy, a zawężenie asortymentu może pozwolić na wyjście z pułapki walki ceną z dużo większymi konkurentami oferującymi pełną gamę produktów w wielkopowierzchniowych salonach.
"Ze względu na perspektywy rozwoju rynku i zakładaną ewolucję marki, zarząd zakłada oparcie sprzedaży głównie o internet" - podkreślono.
Zarząd planuje też zbycie marki Rage Age, ponieważ pomimo jej potencjału przy aktualnych możliwościach spółki i nastawieniu na jak najszybszą spłatę zobowiązań nie widzi innej możliwości.
Produkcja będzie oparta o dotychczas wykorzystywanych podwykonawców, a punktem wyjścia dla nowych produktów będą opracowane już przez nowy zarząd wzory i kroje, zorientowane na osiągnięcie nowej jakości funkcjonalnej i estetycznej.
Pod koniec marca zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.
Zarząd poinformował dziś, że od momentu objęcia funkcji, czyli od lipca 2017 r., z pełną determinacją starał się korygować zastane skutki niewłaściwych decyzji, ale suma wcześniejszych błędów strategicznych oraz długofalowych skutków nieefektywnego zarządzania wymagała głębokiej restrukturyzacji. Wobec niemożności uzyskania finansowania, pozwalającego na taką restrukturyzację, może ona zostać przeprowadzona tylko w procesie sanacyjnym.
"Postępowanie sanacyjne, o którego otwarcie wnioskujemy, ma na celu zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Pozbycie się złych aktywów oraz drastyczne obniżenie kosztów ogólnego zarządu winny doprowadzić do trwałej rentowności spółki, co daje dużo większą szansę na uplasowanie emisji akcji, przeznaczonej na spłatę wierzycieli oraz rozwój spółki. Jest to możliwe wyłącznie w ramach procedury sanacyjnej" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.
Alternatywnie, przepisy prawa o restrukturyzacji pozwalają na zbycie przedsiębiorstwa bez odpowiedzialności nabywcy za stare długi, co otwiera drogę dla inwestorów zainteresowanych marką Próchnik bez odpowiedzialności i ryzyk związanych z dotychczasową działalnością. Możliwość kupna marki i sieci dystrybucji oraz efektywnego modelu produkcyjnego bez ryzyk prawnych stwarza szansę na uzyskanie znacznie wyższej ceny w szybszym czasie, czytamy także.
Zarząd podkreślił również, że jego celem jest działanie na rzecz dokonania spłaty obligacji, zabezpieczonych na majątku spółki w całości.
"W naszej opinii potwierdzonej rekomendacjami ekspertów proces upadłościowy nie zabezpieczy interesu wierzycieli nawet w części tak dobrze, jak sanacyjny" - czytamy także.
Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
(ISBnews)