PCC Rokita 

Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 r., w której postanowiło przeznaczyć 164,98 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 8,31 zł na jedną akcję, podała spółka. Kwota 28,53 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy, czytamy także w komunikacie. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie 16 kwietnia, a dywidenda zostanie wypłacona 8 maja.

CD Projekt

Zarząd CD Projekt zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2017 r. i przekazanie w całości na kapitał zapasowy spółki zysku netto w wysokości 184,61 mln zł, podała spółka.>>>>  

4Fun Media

4Fun Media odnotowały 7,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Bioton 

Bioton odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wielton 

Rada nadzorcza Wieltonu powołała członków zarządu na nową 3-letnią kadencję wspólną, powierzając funkcję prezesa Mariuszowi Golcowi, a wiceprezesów - Tomaszowi Śniatale i Włodzimierzowi Masłowskiemu, podała spółka. >>>> 

PlayWay

Gra Farm Manager 2018, która miała swoją premierę na platformie Steam 6 kwietnia 2018 r., w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu, poinformował wydawca gry PlayWay. >>>>   

GetBack

GetBack nie podpisze we wskazanym terminie 8 tygodni umów kredytowych z bankiem z siedzibą za granicą, umożliwiających finansowanie swojego funduszu do kwoty 300 mln zł, podała spółka. >>>> 

EuroRating potwierdził rating kredytowy GetBack na poziomie BB oraz utrzymał stabilną perspektywę tego ratingu, podała agencja. >>>> 

Banco Santander

Standard & Poor's Ratings Services podniósł długoterminowy rating Banco Santander do A z A- i krótkoterminowy rating do A-1 z A-2, podał bank. Perspektywa ratingów jest stabilna. >>>>  

Braster

Braster odnotował 24,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 14,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Hawe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała Hawe, że z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe. >>>>   

Pozbud T&R 

Pozbud T&R odnotował 7,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Work Service

Work Service miał 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 67,9 mln zł zysku operacyjnego na działalności biznesowej i 43 mln zł EBIT raportowanego po niepieniężnych odpisach księgowych, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Work Service szacuje, że w tym roku zapotrzebowanie na pracę tymczasową dynamicznie wzrośnie i firma oczekuje także podwojenia liczby wyrekrutowanych pracowników w ramach działalności transgranicznej, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego. >>>> 

Arctic Paper

Arctic Paper odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2017 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Arctic Paper rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję za 2017 r., poinformowała spółka. >>>>   

Cyfrowy Polsat, Netia

Cyfrowy Polsat zdecydował o przedłużeniu do 14 maja 2018 r. włącznie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netii w ogłoszonym 5 grudnia 2017 r. wezwaniu, podał Cyfrowy Polsat. >>>>   

Neuca

Neuca nabyła 100% udziałów Clinmed Pharma, spółki działającej w segmencie badań klinicznych, poinformowała Neuca. >>>>  

Próchnik

Próchnik przedstawił założenia planu restrukturyzacji, który obejmuje oparcie sprzedaży głównie o internet oraz koncentrację na produkcji okryć wierzchnich, a także zbycie marki Rage Age. Zarząd, który 27 marca br. złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym chce by wierzyciele byli zaspokojeni "w możliwie najwyższym stopniu", podała spółka.  >>>>  

PKN Orlen, Grupa Lotos  

PKN Orlen i Grupa Lotos podtrzymały deklarację, zgodnie z którą nie przeniosą opłaty emisyjnej na klientów indywidualnych, poinformowali główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, i wiceprezes Lotos Paliwa Adam Pawłowicz. >>>>  

Empik

Empik otworzył 250. salon sprzedaży o powierzchni blisko 200 m2 we Wrocławiu, poinformowała spółka. Firma planuje dalszy rozwój zatrudnienia we wszystkich obszarach działalności z naciskiem na dział IT w 2018 r. >>>> 

Wittchen

Zarząd Wittchen zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 15,2 mln zł z zysku netto za 2017 r. (wynoszącego 18,26 mln zł) na dywidendę, podała spółka. >>>>  

Columbus Energy

Columbus Energy złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) aktualizację prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem na rynek główny GPW z NewConnect i przełożył plany przeprowadzenia oferty publicznej akcji emisji serii G, poinformowała spółka. >>>>   

Gekoplast 

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW, wynika z podjętych na walnym uchwał. >>>>