Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji


Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW, wynika z podjętych na walnym uchwał.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLGKPLS00019" - czytamy komunikacie.

Reklama

Walne zgromadzenie zobowiązało również zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu; oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom spółki i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności prawnych i faktycznych przed KNF, GPW oraz KDPW, podano także.


Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbyło się na żądanie Sacellum (akcjonariusza posiadającego akcje Gekoplastu stanowiące 99,33% kapitału zakładowego).


16 lutego 2018 r. Sacellum ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 21 lutego 2018 br.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)