Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-09 6790,25 0,9% -2,1% -5,8% 17,1%
Miedź 3M USD/t 2018-04-09 6830,00 0,9% -1,9% -5,8% 17,1%
Ołów spot USD/t 2018-04-09 2384,50 -0,3% 0,4% -4,0% 6,2%
Ołów 3M USD/t 2018-04-09 2385,00 -0,3% 0,4% -4,1% 6,0%
Aluminium spot USD/t 2018-04-09 2155,00 6,6% 2,6% -4,5% 10,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-09 2139,00 4,8% 0,9% -5,7% 9,0%
Cyna spot USD/t 2018-04-09 21220,00 0,6% -1,2% 5,6% 4,7%
Cyna 3M USD/t 2018-04-09 21180,00 0,6% -1,0% 5,8% 4,5%
Nikiel spot USD/t 2018-04-09 13390,00 1,3% -3,1% 5,4% 32,3%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-09 13435,00 1,2% -3,1% 5,3% 32,0%
Cynk spot USD/t 2018-04-09 3206,00 -0,9% -2,1% -3,9% 20,4%
Cynk 3M USD/t 2018-04-09 3211,00 -0,6% -2,0% -3,3% 19,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-09 195,80 -0,2% -13,2% -24,7% -30,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-09 78,75 1,8% 1,8% -12,5% 18,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-06 732,70 3,4% 8,3% 5,2% 13,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-06 686,70 3,7% 8,9% 5,6% 14,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-06 651,84 0,0% 5,4% 3,4% 27,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-06 601,63 0,0% 6,8% 1,9% 26,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-06 358,07 -0,2% 2,8% -0,9% 20,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-06 357,32 0,0% 2,8% -0,8% 22,1%

(PAP Biznes)