"Udział polskich firm w realizacji Krajowego Programu Kolejowego (KPK) jest coraz wyższy. Jeszcze w marcu 2017 roku polskie firmy były wykonawcami 74 proc. liczby umów o wartości 50 proc. wszystkich kontraktów. Już na początku 2018 roku udział ten się zwiększył. Polscy wykonawcy umów na roboty realizowali 76 proc. kontraktów w ujęciu liczbowym i 54 proc. pod względem ich wartości" - powiedział Adamczyk.

Podał, że wydatki na realizację kolejowych inwestycji znacząco wzrosły po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Już w 2016 roku poziom nakładów poniesionych przez PKP PLK w ramach krajowego programu wyniósł 3,7 mld zł, to stanowi wzrost nakładów o ponad 700 proc. w stosunku do łącznej wartości nakładów poniesionych w latach 2014 i 2015. Wówczas wydano przez te dwa lata 0,5 mld zł, to pokazuje ogrom zaniedbań naszych poprzedników z którymi musieliśmy się zmierzyć" - powiedział minister.

Adamczyk przypomniał też, że do roku 2023 wydatki na kolej przekroczą łącznie 100 mld zł.

"Do roku 2023 rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy ponad 100 mld zł na rozwój polskiej kolei. W perspektywie najbliższych pięciu lat polska kolej stanie się nowoczesna, komfortowa i punktualna. By było to możliwe, realizujemy szereg projektów, które z jednej strony poprawiają bezpieczeństwo i wygodę podróżnych, a z drugiej dają nowe możliwości polskim przedsiębiorcom" - powiedział Adamczyk.

"Prowadzony od 2015 r. program, to największy w historii program modernizacji sieci kolejowej o wartości blisko 67 mld zł. W ramach jego zakresu zmodernizujemy ponad 9 tys. km linii kolejowych i rozbudujemy o nowe elementy" - dodał minister.

Rząd zapowiedział, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego wydatkowanych będzie prawie 67 mld zł. Z kolei w programie utrzymaniowym zapisano wydatki wartości prawie 24 mld zł. Poza tym w tym roku z budżetu państwa na utrzymanie sieci zarządzanej przez PKP PLK przeznaczono 3,2 mld zł. Jest również program inwestycji dworcowych o wartości prawie 1,5 mld zł, a inwestycje taborowe zapowiedziane przez PKP Intercity mają wartość ok. 7 mld zł.

Adamczyk zapowiedział też, że dzięki inwestycjom planowane jest podniesienie maksymalnej prędkości dla pociągów towarowych do 120 km/h, a dla pociągów osobowych do 160 km/h.

Minister poinformował, że w realizacji znajdują się projekty angażujące 64 proc. środków w ramach Krajowego Programu Kolejowego. "To jest 42,5 mld zł z 67 mld zł" - wyjaśnił szef resortu infrastruktury.