Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-12 6787,25 -1,8% -1,3% -5,8% 21,2%
Miedź 3M USD/t 2018-04-12 6821,00 -1,9% -1,3% -5,9% 21,2%
Ołów spot USD/t 2018-04-12 2330,00 -3,2% -0,5% -6,2% 3,7%
Ołów 3M USD/t 2018-04-12 2333,00 -3,2% -0,4% -6,2% 4,1%
Aluminium spot USD/t 2018-04-12 2377,00 5,2% 14,9% 5,4% 26,2%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-12 2325,00 3,3% 11,2% 2,5% 22,5%
Cyna spot USD/t 2018-04-12 20980,00 -0,3% -2,1% 4,4% 8,2%
Cyna 3M USD/t 2018-04-12 20900,00 -0,5% -2,2% 4,4% 7,7%
Nikiel spot USD/t 2018-04-12 13671,00 -1,1% 0,4% 7,6% 41,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-12 13715,00 -1,1% 0,3% 7,5% 40,9%
Cynk spot USD/t 2018-04-12 3086,50 -4,4% -4,6% -7,5% 19,2%
Cynk 3M USD/t 2018-04-12 3094,00 -4,4% -4,5% -6,8% 18,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-12 192,80 0,0% -13,0% -25,9% -35,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-12 82,00 1,4% 6,0% -8,9% 27,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-12 761,58 -1,0% 16,2% 9,4% 16,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-12 715,58 -1,1% 17,4% 10,1% 18,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-12 678,46 -1,0% 11,2% 7,7% 29,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-12 627,50 -1,1% 13,0% 6,3% 28,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-12 371,98 -0,9% 7,0% 3,0% 20,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-12 371,25 -0,9% 7,0% 3,1% 24,7%

(PAP Biznes)