"Pierwszym działaniem PAIH w strukturze ETPO będzie prezentacja nowego systemu wsparcia eksporterów w Polsce, który przedstawimy w Pradze pod koniec kwietnia, podczas zjazdu Working Group of Information Professionals" - zapowiedział Pisula.

European Trade Promotion Organisations (ETPO) jest organizacją zrzeszającą europejskie agencje proeksportowe (tzw. Trade Promotion Agencies). Instytucja działa od 1958 r. i funkcjonuje jako platforma wymiany kontaktów oraz doświadczeń pomiędzy agencjami wspierającymi zagraniczny handel. W ramach ETPO działa także Working Group of Information Professionals (WGIP), czyli grupa współpracy specjalistów z obszaru analiz, badań rynkowych, systemów informatycznych i zarządzania wiedzą.

Jak podkreślił Pisula, wejście w struktury European Trade Promotion Organisations to dla PAIH nowy rozdział współpracy z tą organizacją. Wyjaśnił, że wcześniej Polskę w ETPO reprezentowała PARP. W październiku 2017 r. PARP i PAIH wspólnie organizowały doroczną konferencję ETPO w Warszawie. "Reprezentowanie Polski przez PAIH w europejskiej organizacji proeksportowej jest kolejnym etapem profilowania instytucji z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju zgodnie z ich specjalizacjami, określonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - wyjaśnił Pisula.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest również członkiem World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej agencje proinwestycyjne z całego świata. W 2017 roku wiceprezes PAIH Wojciech Fedko został wybrany na dyrektora Komitetu Sterującego WAIPA i reprezentuje kraje Unii Europejskiej w ramach tego stowarzyszenia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco