Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Wittchena zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 maja br. o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 15,24 mln zł z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 18 261 051,62 zł w następujący sposób:
a. przeznaczyć na dywidendę kwotę 15 246 438,48 zł;
b. pozostałą kwotę w wysokości 3 014 613,14 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.
W ubiegłym roku akcjonariusze podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 15,04 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,83 zł na akcję.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)