Zaremba był dyrektorem zarządzającym i szefem projektu "Polski Samochód Elektryczny". Dotychczasowy prezes - Maciej Kość - ma w najbliższym czasie objąć stanowisko dyrektora warszawskiego biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Kość był szefem spółki od października 2016 roku. Firma wskazała, że w tym okresie przeprowadzony został konkurs, w ramach którego wybrano i nagrodzono projektantów wizualizacji nadwozia samochodu elektrycznego. "Kolejnym krokiem jest wyłonienie partnerów, których zadaniem w postępowaniu na budowę prototypu było opracowanie koncepcji technicznej i biznesowej samochodu elektrycznego, umożliwiającej jego przyszłą produkowalność" - dodano.

ElectroMobility Poland zweryfikowała blisko 200 podmiotów z 17 konsorcjów złożonych z polskich producentów pojazdów i komponentów samochodowych. Za ocenę merytoryczną zgłoszeń odpowiadała komisja, składająca się z ekspertów branży motoryzacyjnej i ekspertów biznesowych, a także przedstawicieli EMP. "Osobą odpowiedzialną za całość projektu, od jego rozpoczęcia, jest nowo powołany prezes Piotr Zaremba, związany z ElectroMobility Poland od początku jej istnienia" - zaznaczono.

"Dotychczasowa praca Piotra Zaremby w spółce skupiała się na zarządzaniu projektem od strony merytorycznej, koordynacyjnej i wykonawczej. Odpowiadał za przygotowanie postępowania i nadzór nad kolejnymi jego etapami, a także współpracę ze wszystkimi partnerami spółki. Przejęcie przez niego obowiązków prezesa pozwoli na sprawną realizację projektu w ramach przyjętego harmonogramu" – oceniła rzeczniczka prasowa spółki Aleksandra Baldys.

Firma poinformowała, że obecnie EMP jest w fazie prowadzenia dalszych rozmów z wybranymi podmiotami w celu wypracowania modelu ich partnerstwa w projekcie. "Zgłoszone projekty zawierają innowacyjne rozwiązania techniczne, za którymi stoją wartościowe zespoły. Ich wiedza i doświadczenie będą szczególnie cenne w pracach nad polskim samochodem elektrycznym. W toku weryfikacji wszystkich koncepcji i prowadzonych rozmów z konsorcjantami widzę także, że ElectroMobility Poland powinno wziąć na siebie dodatkowe odpowiedzialności wspierające proces i realizację postępowania, jak i finalnie stworzenie samochodu elektrycznego" - powiedział, cytowany w komunikacie, nowy szef spółki Piotr Zaremba.

Zaremba jest autorem Planu Rozwoju Elektromobilności oraz współautorem projektu ustawy o elektromobilności.

Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych. Rząd planuje zaktywizować polski przemysł motoryzacyjny i w tym celu powstała spółka celowa - ElectroMobility Poland, która planuje stworzyć podstawy dla nowego rynku w Polsce i stać się częścią globalnego przemysłu pojazdów elektrycznych. Jednym z udziałowców spółki ElectroMobility Poland jest Energa.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Sonia Sobczyk