PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Zarząd PKP Cargo rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 93,97 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała spółka.

"Zarząd PKP Cargo [...] podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto w kwocie 93 967 095 zł wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w następujący sposób:
- kwotę 7 517 367,6 zł przeznaczyć zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na kapitał zapasowy,
- kwotę 86 449 727,4 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

W związku z realizacją strategii konsekwentnego zwiększania udziału w rynku, dostosowania zasobów i możliwości rozwojowych spółki, poprawę efektywności oraz budowę przewag konkurencyjnych, które stanowią odpowiedź na potrzeby rynku i są istotnym elementem budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP Cargo, rekomenduje się nie dokonywać wypłaty dywidendy z wyniku netto roku obrotowego 2017, podkreślono.

"Jednocześnie spółka informuje, iż przyjęta w PKP Cargo polityka dywidendowa nie uległa zmianie" - czytamy dalej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)