Wzrost gospodarczy na świecie w krótkim terminie "wspierać będzie mocne momentum, sprzyjający sentyment rynkowy, akomodacyjne warunki finansowe oraz krajowe i międzynarodowe skutki ekspansywnej polityki fiskalnej w USA" - uważa MFW.

Fundusz prognozuje, że w średnim terminie wzrost globalny wzrost spowolni do ok. 3,7 proc.

"Gdy cykliczna zwyżka wzrostu i stymulacja fiskalna w USA wyczerpią swój potencjał, pespektywy dla gospodarek rozwiniętych pozostają przygaszone, biorąc pod uwagę ich niewielki wzrost potencjalny. Z kolei w gospodarkach wschodzących i rozwijających się wzrost utrzyma się blisko poziomów z 2018-19 r., wobec stopniowej poprawy w gospodarkach surowcowych i spodziewanego przyspieszenia wzrostu w Indiach, co powinno zrównoważyć stopniowe spowalnianie w Chinach i spadek tempa wzrostu wschodzącej Europy do poniżej trendu" - napisano w dokumencie.

Fundusz ocenia, że bilans ryzyka dla światowej gospodarki w najbliższych kwartałach "zasadniczo zrównoważony", jednak w dalszym horyzoncie przeważają w nim czynniki negatywne i nie ma gwarancji, że obecne momentum wzrostu zostanie utrzymane.

"Wobec ciągle luźnych warunków finansowania i uporczywie niskiej inflacji (...) potencjalne narastanie nierównowag finansowych może zakończyć się gwałtownym zacieśnieniem warunków finansowania, osłabieniem zaufania i wzrostu. Procykliczne rozwiązania wspierające wzrost, m.in. w USA, ostatecznie będą musiały zostać zniesione. Inne czynniki ryzyka obejmują zwrot ku wsobnym rozwiązaniom, które negatywnie wpływają na handel międzynarodowy, czy wzrost napięć geopolitycznych" - uważa MFW.

Fundusz zwrócił uwagę na negatywne skutki wojen handlowych.

"Wzrost napięć handlowych oraz nałożenie większych barier na handel transgraniczny nie tylko bezpośrednio wpłynie na aktywność gospodarczą, lecz również osłabi zaufanie, co z kolei będzie niosło dalsze negatywne skutki" - napisano w raporcie.

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków (wszystkie dane w proc.)

Prognozy kwiecień '18 Różnica względem prognoz z I '18
2018 2019 | 2018 2019
Świat 3,9 3,9 | b/z b/z
Gospodarki rozwinięte 2,5 2,2 | 0,2 b/z
Gosp. rozwijające się i wschodzące 4,9 5,1 | b/z 0,1
Europa wschodząca i rozwijająca się 4,3 3,7 | 0,3 -0,1
USA 2,9 2,7 | 0,2 0,2
Strefa Euro 2,4 2,0 | 0,2 b/z
Japonia 1,2 0,9 | b/z b/z
UK 1,6 1,5 | 0,1 b/z
Chiny 6,6 6,4 | b/z b/z
Indie 7,4 7,8 | b/z b/z

(PAP Biznes)