Komisja opublikowała sprawozdania dotyczące krajów aspirujących do członkostwa w UE - państw Bałkanów Zachodnich oraz Turcji

"Dzisiejszy krok do przodu dla Macedonii i Albanii jest krokiem naprzód dla całego regionu Bałkanów Zachodnich. Naszym celem jest zapewnienie praktycznych korzyści ludziom w regionie, jednak prace nad reformami i modernizacją muszą być kontynuowane w interesie partnerów i Unii Europejskiej" - powiedziała Mogherini na konferencji w Strasburgu.

W kwestii Macedonii KE napisała w sprawozdaniu, że od maja 2017 r. w kraju tym rządzą ludzie nastawieni proreformatorsko, którzy podjęli działania wzmacniające demokrację i rządy prawa. Podkreślono, że wybory lokalne w październiku 2017 r. potwierdziły poparcie obywateli dla zorientowanej na UE polityki koalicji rządowej. KE wskazuje też, że w drugiej połowie 2017 r. warunki, w których działają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, poprawiły się, a rząd wykazał zaangażowanie w dialog.

W Macedonii - jak podkreśla KE - osiągnięto również postęp w związku z przyjęciem strategii reformy administracji publicznej i programu reformy zarządzania finansami publicznymi. Poprawiło się również działanie wymiaru sprawiedliwości. KE zaznacza też, że poprawiała się skuteczność w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

W Albanii KE wskazuje na silną polaryzację utrzymującą się w systemie politycznym. "Na działalność parlamentarną wpłynął długotrwały bojkot ze strony opozycji na początku 2017 r. (...). W maju porozumienie między główną partią rządzącą a opozycją pozwoliło wznowić działalność parlamentarną" - podała KE. Komisja uważa, że konieczne są dodatkowe wysiłki, aby lepiej włączyć organizacje społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny.

Komisja wskazuje też na kontynuowanie przez Tiranę reform administracji publicznej i systemu sadowniczego. Kraj - jak podkreśla KE - osiągnął też znaczne postępy w walce z korupcją, w szczególności dzięki przyjęciu poprawek do kodeksu postępowania karnego, jednak korupcja pozostaje "powszechna w wielu dziedzinach" i stanowi "poważny problem".

"To wspaniały dzień dla przedstawicieli krajów Bałkanów Zachodnich" - powiedział podczas konferencji komisarz ds. negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn. Przypomniał przy tym, że jest to polityka, dzięki której Europa "eksportuje stabilność, nie importując jednocześnie niestabilności".

Jak powiedział, kraje Bałkanów Zachodnich potwierdziły jeszcze raz swoje nastawienie proeuropejskie, "nadając nową dynamikę" tej polityce.

Hahn zaznaczył, że cieszy go fakt, iż Komisja potwierdza postępy dokonane w Macedonii i Albanii i wydała zalecenia Radzie, by rozpocząć negocjacje akcesyjne z obydwoma krajami. "Chodzi o podtrzymanie i nadanie rozmachu obecnym reformom - zwłaszcza w Albanii - w pięciu priorytetowych obszarach: administracji krajowej, walki z przestępczością zorganizowaną, korupcji, reform sadownictwa i ochrony mniejszości" - wyjaśniał.

Komisarz podkreślił, że ocena postępów krajów Bałkanów Zachodnich została dokonana w wyniku "bardzo wszechstronnej" i "opartej na faktach analizy".