STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-04-19
IRDN /IRDN Index 208,31
sIRDN /sIRDN Index 227,56
offIRDN / offIRDN Index 166,14
IRDN24 /Base 203,12
IRDN8.22 /Peak 226,72
IRDN23.7 / Offpeak 163,79
TGe24 201,37
TGeBase 202,61
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 71 854,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 460 448,70

Źródło: Giełda Energii SA