Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 2,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,8.

W porównaniu do marca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa 8,6 pkt. proc.

"Największy wzrost wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,3 i 3,7 pkt. proc.). Pogorszyła się natomiast ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,8 pkt. proc.)" - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,7. W kwietniu WWUK osiągnął wartość o 8,8 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

"Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Najwyższe wzrosty odnotowano w ocenach dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 4,6 i 2,8 pkt. proc.)" - napisano. (PAP Biznes)