Lotos Asfalt, PGNiG OD będą bunkrować statki gazem z Terminala LNG w ŚwinoujściuWarszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu, podała Grupa Lotos. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, podkreśliła spółka.

"Terminal LNG daje nam bardzo szerokie możliwości wykorzystania konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego, importowanego z różnych źródeł. Jesteśmy przekonani, że popularność tego ekologicznego paliwa w kolejnych latach będzie rosła. Bunkrowanie statków gazem LNG to nie tylko ekologia, ale także biznes o optymistycznych perspektywach rozwoju dla obu spółek" - powiedział wiceprezes PGNiG SA Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem ponadrocznej współpracy, w ramach której na terenie Stoczni Remontowa w Gdańsku dokonano przeszło 30 bunkrowań paliwem LNG. Dzięki porozumieniu, które pozwoli na wykorzystanie doświadczeń PGNiG w zakresie LNG oraz wiedzy Lotosu nt. rynku paliw morskich, obie firmy będą mogły świadczyć w pełni profesjonalną usługę bunkrowania statków paliwem LNG, podkreślono w materiale.

"Lotos angażuje się w coraz większą liczbę projektów z zakresu paliw alternatywnych. […] Znamy polski rynek paliw, także ten dla żeglugi, dlatego współpraca z PGNiG w sprawie handlu LNG wpisuje się w strategię rozwoju naszej grupy kapitałowej. Lotos dąży do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw alternatywnych nowej generacji, do których zalicza się m.in. CNG i LNG" - – powiedział p.o. prezesa Grupy Lotos Mateusz A. Bonca, cytowany w komunikacie.

Współpraca Lotosu i PGNiG trwa od września 2016 r., kiedy spółki Lotos Asfalt i PGNiG Obrót Detaliczny dostarczyły LNG, jako paliwo żeglugowe, do zbiorników nowobudowanej w stoczni jednostki. Współpraca obu spółek Skarbu Państwa jest zgodna z Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podkreślił prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

LNG jest obecnie jednym z najczystszych paliw używanych w żegludze. Jest to związane między innymi z pozytywnymi właściwościami gazu ziemnego, który w kontakcie z powietrzem odparowuje i szybko znika w atmosferze, nie pozostawiając osadów na wodzie, podkreślono w komunikacie.

"Zastosowanie paliwa LNG pozwoli armatorom na redukcję kosztów operacyjnych oraz umożliwi spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. Z czasem statki, wykorzystujące LNG, będą również stanowiły coraz bardziej ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnie napędzanych jednostek morskich" - wskazał Marcin Szczudło, wiceprezes PGNIG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG.

Dodatkowo, od stycznia 2021 r. wejdzie życie ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) o 75% na obszarach NECA (Nitric Emission Control Area) – m.in. na Morzu Bałtyckim. Według ekspertów w najbliższych latach w obszarze SECA liczba jednostek napędzanych LNG zwiększy się blisko dwukrotnie.

"Kluczowym elementem dalszego wzrostu popularności LNG jest rozwój infrastruktury bunkrowania. Zgodnie z dyrektywą dla paliw alternatywnych – najpóźniej do 2025 r. powinna powstać sieć bazowa punktów bunkrowania LNG w portach morskich. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w 'Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych' opracowanych przez Ministerstwo Energii" - czytamy dalej.

W styczniu br. Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Głównym jej zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG. Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramie o rozmiarach 40-stopowego kontenera.

PGNiG jest dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Lotos od 2010 r. Grupa Lotos wykorzystuje surowiec w procesach rafinacji ropy naftowej. Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej są paliwa, ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, LPG oraz oleje bazowe.

Oprócz tego PGNiG jest dostawcą lekkiej ropy naftowej, wydobywanej od 2013 r. w kopalni LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów) i dostarczanej przez Lotos Kolej do gdańskiej rafinerii. Także od 2013 r. spółki współpracują ze sobą w obszarze poszukiwań węglowodorów na terenie Polski, podano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)