W czwartek częstochowski samorząd poinformował o podpisaniu ze spółką Man Bus&Truck Polska umowy na zakup 12-metrowych wozów o łącznej wartości 13,3 mln zł.

„Dzięki kolejnym europejskim środkom już jesienią nowe, bezpieczne, ekologiczne, bogato wyposażone autobusy powinny zacząć służyć ludziom. Wierzę, że będzie to kolejna zachęta do korzystania z komunikacji publicznej i przesiadania się do autobusów i tramwajów - z własnych samochodów” - powiedział cytowany prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Blisko dwa miesiące wcześniej zarząd woj. śląskiego zatwierdził dofinansowanie w kolejnym już naborze wniosków w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO). Nabór ten dotyczył subregionu północnego woj. śląskiego (w ramach narzędzia tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – RIT); został przeprowadzony jesienią ub. roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie przygotowało pod jego kątem – w uzgodnieniu z pozostałymi samorządami subregionu – projekt zakładający zakup 12 nowych autobusów z silnikami diesla, o łącznej szacunkowej wartości 13,7 mln zł.

W kwietniu ub. roku, dzięki funduszom z tego samego źródła, częstochowskie MPK wzbogaciło się już o 40 nowych autobusów z silnikiem diesla (przetarg na dostawę wygrała wówczas firma Solaris). Tamten projekt samorządowego przewoźnika opiewał na 45,7 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO – RIT na poziomie 30,4 mln zł).

W czwartek prezes częstochowskiego MPK Mariusz Sikora zaznaczył, że od 2010 r. miejska spółka wzbogaciła się dotąd łącznie o ponad 100 nowych autobusów. Dzięki temu średni wiek całego taboru autobusowego MPK, wynoszący w 2010 r. blisko 11 lat, spadł obecnie do nieco ponad 8 lat, a po najbliższej, zakontraktowanej tego dnia, dostawie - osiągnie 6,6 roku.

W innym ubiegłorocznym rozstrzygnięciu naboru RIT subregionu północnego na niskoemisyjny transport miejski Częstochowa pozyskała 27,5 mln zł unijnego wsparcia do wartego 42,2 mln zł projektu budowy węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych: głównym (ul. Piłsudskiego), Stradom oraz Raków wraz z infrastrukturą rowerową.

W przetargu na wykonanie tego zadania oferty otwarto w październiku ub. roku. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ trzy złożone w terminie oferty znacznie przekroczyły budżet zamawiającego (opiewały na od 58,9 mln zł do 78,2 mln zł). Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłosił ponowny przetarg 10 kwietnia br.

W styczniu br. częstochowskie MPK podpisało umowę z firmą Pesa na dostawę 10 nowych tramwajów typu Twist. Ich zakup za 89,9 mln zł brutto (ponad 73 mln zł netto) stał się możliwy dzięki innemu projektowi dofinansowanemu również ze środków RPO Woj. Śląskiego na niskoemisyjny transport, jednak poza formułą ZIT/RIT.

Cały częstochowski projekt dotyczący zakupu tramwajów i modernizacji infrastruktury tramwajowej opiewa na 208,1 mln zł; przy dofinansowaniu z RPO na poziomie 143,8 mln zł. Zakłada on także remonty ponad 13 km torów. W przetargu na to zadanie miasto wybrało już ofertę konsorcjum NDI/Balzola za 114,5 mln zł brutto.

Unijne inwestycje komunikacyjne Częstochowy to kolejne elementy realizacji programu Lepsza Komunikacja. W jego ramach miasto stara się równolegle poprawiać warunki komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej.

W naborze RIT, w którym zarząd woj. śląskiego zatwierdził dofinansowanie do częstochowskiego zakupu 12 autobusów, etap oceny pozytywnie przeszło także przedsięwzięcie samorządu pobliskiej Blachowni. W projekcie o wartości 4,7 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie ponad 3,1 mln zł to miasto chce zbudować węzeł przesiadkowy.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Bożena Dymkowska