- Grupa Kęty patrzy z optymizmem na perspektywy kolejnych kwartałów, podtrzymuje prognozę wyników na 2018 rok – poinformowali przedstawiciele grupy na czwartkowej konferencji.

- Grupa Kęty nie przewiduje, by miało ją mocno dotknąć wprowadzenie przez USA ceł na aluminium i nałożenie sankcji na rosyjski koncern aluminiowy Rusal - poinformowali przedstawiciele grupy Kęty w czwartek. Grupa zakłada, że wzrost cen surowca zostanie przeniesiony na ceny oferowanych produktów.

- Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2018 roku 53,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 54,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

- Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł i był wyższy w stosunku do 2016 roku o 55,1 proc., a przychody 9,617 mld zł (wzrost rdr o 7,3 proc.) - podała spółka w komunikacie. Wyniki te są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

- Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w 2018 roku planowane są na poziomie 1,6 mld zł - poinformował wiceprezes spółki Paweł Łapiński. CAPEX Grupy Azoty w zeszłym roku wyniósł 1,069 mld zł.

- Grupa Azoty może dzięki prowadzonym i planowanym w kolejnych latach inwestycjom i akwizycjom zwiększyć swoje roczne przychody do 15 mld zł w 2023 roku - poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

- Grupa Azoty chce zmniejszać udział segmentu nawozów w przychodach i stawia na większą dywersyfikację - poinformował w czwartek prezes spółki Wojciech Wardacki. W 2017 roku największą dynamikę wyników grupa zanotowała w segmencie tworzyw.

- Grupa Azoty chce zmniejszać udział segmentu nawozów w przychodach i stawia na większą dywersyfikację - poinformował w czwartek prezes spółki Wojciech Wardacki. W 2017 roku największą dynamikę wyników grupa zanotowała w segmencie tworzyw.

- Zwyczajne walne zgromadzenie BZ WBK odbędzie się 16 maja, a PKO BP 18 maja - poinformowały w czwartek banki. Akcjonariusze zdecydują m. in. o wypłacie dywidendy.

- Zwołane na 16 maja walne zgromadzenie BZ WBK zdecyduje o zmianie nazwy banku na Santander Bank Polska - wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze zdecydują również o zmianie siedziby banku z Wrocławia na Warszawę.

- PKO BP wypowiedział umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych banku - podał PKO BP w komunikacie. Przewidywany wpływ wypowiedzenia umowy gwarancji na współczynnik TCR na poziomie grupy wyniesie ok. -0,38 p.p.

- Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad funduszem Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętym - poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej.

- Kurs akcji OncoArendi Therapeutics wzrósł na otwarciu, w pierwszym dniu notowań na GPW, o 6,6 proc. do 30,9 zł, a kurs praw do akcji wzrósł 6,9 proc. do 30,99 zł.

- GetBack nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł - poinformował Quercus TFI w czwartkowym komunikacie.

- Quercus TFI miał w pierwszym kwartale 2018 roku 6,3 mln zł zysku netto wobec 7,2 mln zł zysku netto rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24,8 mln zł (wobec 26,8 mln zł przed rokiem), a zysk operacyjny 7,5 mln zł (8,7 mln zł przed rokiem).

- OFE PZU Złota Jesień proponuje, by Elektrobudowa z zysku osiągniętego w 2017 roku wypłaciła 10,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8 zł na akcję.

- Jørgen Bang‑Jensen odchodzi z dniem 1 sierpnia z funkcji prezesa spółki P4 - poinformował w komunikacie Play Communications, właściciel P4.

- Ergis szacuje, że jego zysk netto w pierwszym kwartale 2018 roku spadł rdr o 38,8 proc., do 5,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody spółki rdr wzrosły o 4,3 proc., do 191,2 mln zł, EBITDA spadła o 32,1 proc., do 13,5 mln zł, a zysk operacyjny zmniejszył się o 32,1 proc. i wyniósł 7,6 mln zł.

- Wskutek wpłynięcia roszczenia dotyczącego gry Farm Manager 2018 gra ta została zdjęta ze sprzedaży na platformie Steam - poinformował PlayWay w czwartkowym komunikacie.

- TXM, sieć dyskontów odzieżowych, która w 2017 roku miała 36,6 mln zł straty netto, widzi pierwsze symptomy poprawy dzięki wdrożeniu planu naprawczego - poinformowali przedstawiciele TXM. Spółka nie przewiduje na ten rok konieczności dokapitalizowania.

- Zarząd Caspar Asset Management rekomenduje wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę ma trafić 2,07 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Ważnym punktem strategii Mercator Medical na lata 2019-2021 będzie ekspansja na rynki Europy Zachodniej - poinformowali przedstawiciele spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją rękawic lateksowych. Dodali, że Mercator może zawiązać ok. 1 mln zł rezerwy w związku z wynikami kontroli skarbowej.

- Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu - poinformowała Grupa Lotos w komunikacie prasowym. Porozumienie pozwoli na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

- Teroplan, właściciel serwisu e-podróżnik. pl, planuje zadebiutować na rynku NewConnect do końca 2017 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd MFO rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2017 roku na dywidendę trafiło 4,16 mln zł, co daje 0,63 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk" - podał Budimex w komunikacie. Wartość oferty netto to 153,7 mln zł.

- Walne zgromadzenie Capital Partners zdecydowało o skupie w celu umorzenia do 4,5 mln akcji własnych po 10,45 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

- CAPEX Redpolu w 2018 r. wyniesie 8-9 mln zł i będzie istotnie wyższy niż w latach ubiegłych - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji wynikowej. Dodali, że spodziewają się dodatniego wyniku netto w 2018 r. Strata netto spółki w 2017 r. wyniosła 2,7 mln zł.

- W Hawe Telekom rozpoczęła się procedura głosowania nad układem. Zgodnie z postanowieniem sądu wierzyciele będą głosować nad dwiema propozycjami układowymi: rady wierzycieli oraz zarządu - poinformował Mediatel w komunikacie. Głosowanie w formie pisemnej ma potrwać do 25 maja.

- Zarząd Seco/Warwick zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów netto w spółce zależnej Retech Systems LLC w kwocie 8,42 mln zł. Kwota ta obciąży wyniki grupy za rok 2017 - podała Seco/Warwick w komunikacie.

- Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z dniem 24 kwietnia akcji Gekoplastu z obrotu giełdowego - podała giełda w uchwale zarządu.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================