Spełnił się jeden z warunków wskazanych w umowie Polenergii ze Statoilem


Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Uprawomocnił się drugi z wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów spółek zależnych Polenergii - Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), co oznacza ziszczenie się jednego z warunków umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych na rzecz Statoil, poinformowała Polenergia.
"Uprawomocnienie się powyższych zmian umów spółek SPV oznacza, że został spełniony jeden ze wskazanych w raporcie bieżącym warunków zawieszających transakcji zbycia 50% udziałów w SPV przez spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands B.V. zgodnie z przedwstępną warunkową umową sprzedaży" - czytamy w komunikacie.
O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł, spółka poinformowała 6 marca br.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
(ISBnews)