Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Próchnik stwierdził konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych na kwotę 28,1 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym i 16,15 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym, wynika z komunikatu spółki ws. raportu z testów na utratę wartości aktywów spółki na dzień 31.12.2017.
"Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości ww. aktywów w postaci wartości akcji i udziałów oraz wartości firmy (goodwill) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK spółki, przedstawiają się następująco:
1. Utrata wartości aktywów emitenta w postaci akcji w spółce Rage Age Polska w kwocie 20 203 tys. zł oraz stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości akcji w sprawozdaniu jednostkowym spółki Próchnik na dzień 31.12.2017 roku;
2. Utrata wartości aktywów emitenta w postaci wartości firmy powstałej w wyniku inkorporacji spółki Equity Doctors w kwocie 13 695 tys. zł; oraz stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości firmy z tego tytułu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK na dzień 31.12.2017 roku;
3. Utrata wartości aktywów emitenta w postaci wartości firmy powstałej w wyniku inkorporacji spółki Equity Doctors w kwocie 7 915 tys. zł oraz stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości firmy z tego tytułu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Próchnik na dzień 31.12.2017 roku;
4. Nie stwierdzono przesłanek do odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w postaci wartości firmy z objęcia kontroli nad spółką E-Commerce Próchnik w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK;
5. Utrata wartości aktywów w postaci wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia przez Rage Age Polska aktywów PRC Retail Solutions w kwocie 2 465 tys. zł oraz stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości firmy z tego tytułu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK na dzień 31.12.2017 roku" - wymieniono w informacji.
Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
(ISBnews)