Bumech odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali ws. wydobycia rud boksytówWarszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali d.o.o. w Czarnogórze dotyczący zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka.

"Zarząd po szczegółowej analizie warunków górniczo-geologicznych, podjął decyzję o tym, iż odstępuje od współpracy z Uniprom-Metali d.o.o. z siedzibą w Niksicu w Czarnogórze (zamawiający) w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, przeprowadzona analiza wykazała przede wszystkim znacznie większe nachylenie pokładu w stosunku do pierwotnych informacji pozyskanych w tym zakresie (z około 15 stopni do około 30 stopni), a co za tym idzie konieczność poniesienia znacznie wyższych kosztów od początkowo szacowanych.

"Jednocześnie spółka informuje, iż na bazie uzgodnień z zamawiającym, spółka celowa emitenta, tj. Bumech Crna Gora d. o.o. Niksic. rozpoczyna prace przygotowawcze w złożu Đurakov Do, które jest bardziej zasobne i perspektywiczne w porównaniu z Zagradem" - czytamy także.

Wcześniej, w październiku 2017 r. Bumech poinformował, że rozpoczął negocjacje z czarnogórską spółką Uniprom-Metali w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad. Oczekiwany miesięczny poziom wydobycia miał wynosić 20 000-26 500 MT. Jak wyjaśniała wtedy spółka w przypadku dojścia do porozumienia emitenta z zamawiającym, Bumech planował realizację kontraktu za pomocą istniejącej infrastruktury i zasobów posiadanych przez spółkę celową, tj. Bumech Crna Gora d. o.o. Niksic.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)