Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-23 6898,50 -0,8% 4,2% -4,3% 23,3%
Miedź 3M USD/t 2018-04-23 6943,50 -0,7% 4,3% -4,2% 23,5%
Ołów spot USD/t 2018-04-23 2310,00 -2,0% -1,3% -7,0% 7,8%
Ołów 3M USD/t 2018-04-23 2320,00 -1,9% -0,9% -6,7% 8,3%
Aluminium spot USD/t 2018-04-23 2297,00 -7,5% 13,3% 1,8% 19,5%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-23 2295,00 -7,0% 11,9% 1,2% 18,7%
Cyna spot USD/t 2018-04-23 21340,00 -3,2% 2,4% 6,2% 7,9%
Cyna 3M USD/t 2018-04-23 21050,00 -3,1% 1,3% 5,1% 6,6%
Nikiel spot USD/t 2018-04-23 14207,50 -3,8% 10,1% 11,8% 52,9%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-23 14265,00 -3,8% 10,2% 11,8% 52,6%
Cynk spot USD/t 2018-04-23 3214,50 -0,3% 0,0% -3,7% 25,0%
Cynk 3M USD/t 2018-04-23 3229,00 -0,1% 0,4% -2,7% 25,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-23 183,50 -1,7% -11,9% -29,5% -30,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-23 83,65 0,6% 13,4% -6,5% 24,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-23 776,57 0,7% 10,2% 11,5% 25,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-23 730,57 0,8% 10,9% 12,4% 27,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-23 688,71 0,7% 5,5% 9,3% 31,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-23 636,75 0,8% 6,4% 7,9% 39,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-23 379,00 0,5% 4,2% 4,9% 33,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-23 376,25 0,4% 3,6% 4,5% 41,3%

(PAP Biznes)