Strategia Biomed-Lublin zakłada przekroczenie 100 mln zł przychodów rocznieWarszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Strategia rozwoju Biomed-Lublin na lata 2018-2022 zakłada budowę zakładu produkcyjnego kosztem ok. 150 mln zł, co pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji trzech produktów strategicznych i osiągnięcie przychodów powyżej 100 mln zł rocznie, podała spółka.

Spółka w przyjętej strategii zidentyfikowała trzy produkty strategiczne (Onko BCG, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG oraz Distreptaza) o największym potencjale wzrostu i największej marżowości oraz dwa produkty taktyczne (Gamma Anty-D, Lakcid - wytwarzanie usługowe), podano w komunikacie.

"Spółka po zdefiniowaniu potencjału rynków zbytu, popytu oraz dzisiejszych możliwości produkcyjnych dla produktów strategicznych zdecydowała o realizacji inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego, mającej na celu uwolnienie potencjału sprzedażowego, obniżenie kosztów jednostkowych, a także zapewnienie gwarancji jakości wytwarzanych produktów. Budowa nowego zakładu produkcyjnego pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji produktów strategicznych spółki:

- Onko BCG - 160.000 opakowań/rok (zwiększenie wydajności o 4.4-krotność w stosunku do aktualnie uzyskiwanej produkcji),

- szczepionka BCG - 140 000 opakowań/rok (zwiększenie wydajności o 2.3-krotność w stosunku do aktualnie uzyskiwanej produkcji).

- Distreptaza - 1 600 000 opakowań/rok (zwiększenie wydajności o 1.3-krotność w stosunku do aktualnie uzyskiwanej produkcji)" - czytamy dalej.

Realizacja planów ma zapewnić przychody ze sprzedaży przekraczające 100 mln zł rocznie.

"Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 150 mln zł, przy czym prace budowlane i instalacyjne wynoszą 80 mln zł, zaś urządzenia i linie produkcyjne 70 mln zł" - podano także.

Biomed-Lublin planuje pozyskanie środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości inwestycji, tj. od 60 do 80 mln zł w zależności od modelu finansowania prac budowlanych.

Uruchomienie produkcji w nowym zakładzie planowane jest do końca roku 2022.

Od początku II poł. 2018 r. zostaną także zwiększone moce produkcyjne dla Onko BCG i Distreptazy w związku z ukończeniem prac modernizacyjnych na wydziałach produkujących wskazane leki.

W zakresie produktów taktycznych planowane jest:

- w przypadku Gamma Anty-D współpraca z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa w celu zapewnienia długoterminowej dostępności osocza krajowego,

- jeśli chodzi o produkty z gamy marki Lakcid - kontynuacja współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA w zakresie usługowego wytwarzania produktów przez spółkę.

"Kolejnym elementem strategii, jest kontynuacja współpracy z LFB w zmienionej formule poprzez realizację projektu polegającego na powołaniu spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), do której przeniesione zostaną rejestry leków osoczopochodnych oraz posiadane licencje (po uzyskaniu zgody ze strony LFB). SPV zasilona finansowaniem zewnętrznym miałaby długoterminowo współpracować z podmiotami z grupy LFB w zakresie usługowego frakcjonowania osocza" - czytamy dalej.

Strategia przewiduje także zmiany w organizacji spółki.

"Spółka, po skutecznym uporaniu się z problemami finansowymi, dzięki realizacji przyjętej strategii będzie mogła stać się nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się, innowacyjną i zyskowną firmą w branży Life Science" - podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,34 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)