Fragment ten będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że podpisanie umowy ważne jest nie tylko dla Podkarpacia, ale również dla powiatów i gmin, przez które przebiega obecna droga krajowa nr 19.

„Dzisiejsze wydarzenie ważne jest jednak przede wszystkim dla użytkowników tej drogi. Ale to tylko wymiar regionalny. To wydarzenie ma znaczenie niezmiernie ważne z punktu widzenia interesów gospodarczych naszego kraju i regionu. Myślę tutaj o tej części Unii Europejskiej, w której położona jest Polska i tej części Unii Europejskiej, która w przyszłości będzie komunikowana przez drogę ekspresową Via Carpatia” – dodał minister.

Adamczyk podkreślił, że liczy, iż Via Carpatia zostanie wpisana w sieć bazową TEN-T - główny szlak transportowy UE.

Przypomniał, że idea utworzenia szlaku została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Reklama

Minister zaznaczył, że poprzedni rząd odłożył projekt Via Carpatia, bo uznał go za mało istotny. Natomiast dla rządu PiS, jak podkreślił Adamczyk, idea utworzenia szlaku Via Carpatia jest priorytetem.

„Via Carpatia to przedsięwzięcie, które łączy systemy komunikacyjne Polski, Litwy, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, ale przez odnogi już dzisiaj wiemy, że na pewno połączy Bałkany zachodnie i Białoruś. Dzisiaj wiemy, że Estończycy spoglądają z nadzieją na ten projekt” – mówił minister.

Adamczyk dodał, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z minister transportu Finlandii, która ma nadzieję na połączenie Via Carpatii z jej krajem.

Minister podkreślił, że to ostatnia umowa na Koncepcję Programową odcinka S19 na Podkarpaciu. Na trzy pozostałe odcinki umowy zostały podpisane wcześniej. „Kiedy te koncepcje zostaną sporządzone zostanie już tylko ogłoszenie przetargów, wybór ofert i realizacja” – dodał.

Adamczyk zaznaczył, że kiedy rozstrzygnięte zostaną przetargi na wykonanie odcinków Via Carpatia to pieniądze na wykonanie umów są już zabezpieczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Minister zwrócił uwagę, że wtorkowa uroczystość jest dowodem na to, że Podkarpacie to wielki plac budowy. Podobnie, zdaniem Adamczyka, jest na Lubelszczyźnie i w woj. podlaskim. Niedługo wielkim placem budowy, jak zapowiedział, zostanie Warmia i Mazury, gdzie rozpocznie się realizacja Via Baltica.

Wymieniając wszystkie te regiony minister powiedział, że były one „zapomniane przez poprzedni rząd”. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości uznaje, że nie ma Polski a i b, Polska jest jedna od a do z. Jest jedna i każdy z obszarów, który wymaga inwestycji komunikacyjnej może na te inwestycje liczyć” – zadeklarował minister.

Powtórzył, że ideą rządów PiS jest hasło „Polska jest jedna”.

„Budujemy ruszt komunikacyjny, który pozwoli rozwijać gospodarkę w regionach, które jeszcze do niedawna były skazane tylko i wyłącznie na oczekiwanie. Na takie działania dzisiaj już nie czekają, bo dzisiaj podejmujemy takie działania i mam nadzieję, że to, co się tutaj wydarzy jest takim krokiem milowym, który przybliża nas do osiągnięcia założonych celów” – mówił Adamczyk.

Obecny w Dukli poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba (PiS) podkreślił, że podpisanie Koncepcji Programowej oznacza, że moment budowy tej drogi jest już „naprawdę bardzo blisko”.

„Droga ta jest ważna nie tylko z punktu widzenia lokalnych społeczności, ale także rozwoju gospodarczego Polski. Dzięki tej inwestycji udaje nam się przedefiniować logikę rozwoju transportu w naszym kraju, gdzie do tej pory budowany tylko połączenia z zachodu na wschód. Teraz staramy się wykorzystywać nasze szlaki historyczne, takie jak Via Carpatia i budujemy połączenia północ-południe” – dodał.

Europoseł PiS podkreślił, że Via Carpatia to także szansa dla polskich portów. Trasa, która w Polsce będzie biegła z Barwinka przez Rzeszów na Lublin, następnie drogą S17 na Warszawę, a ze stolicy drogą S7 i A1 do polskich portów pozwoli Węgrom, Rumunom, Słowakom, Bułgarom wysyłać towary i usługi do portów w Polsce, przyczyniając się do ich rozwoju.

Obecny na uroczystości szef sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca zadeklarował, że polskim odcinkiem Via Carpatia, od Barwinka do Suwałk, będzie można przejechać najpóźniej w 2025 r. „To będzie nowy impuls rozwojowy dla województw wschodnich” – dodał.

Rzońca zaznaczył, że budową tego szlaku zainteresowane są państwa bałkańskie i skandynawskie.

Poseł PiS przypomniał, że jeden z punktów "piątki Morawieckiego" zakłada, że w najbliższych latach na rozwój infrastruktury lokalnej przekazanych zostanie 5 mld zł. „To najbliższa człowiekowi infrastruktura, tam też się dzieje wiele złego i rząd PiS widzi te potrzeby” – powiedział Rzońca.

Koncepcja Programowa, na wykonanie której podpisana została umowa, ma powstać w 22 miesiące. Dokument ten doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących m. in. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym całego odcinka S19 Babica-Barwinek. Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne. Na trzy pozostałe wybrani zostali już wykonawcy Koncepcji Programowej.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

>>> Czytaj też: E-samochodem w Polskę. Oto wyniki eRajdu - redakcyjnego testu aut elektrycznych