Załącznik do umowy chroni litewski rynek przed wwozem produktów genetycznie modyfikowanych i wołowiny z hormonami.

Parlament zobowiązał MSZ Litwy, by dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone u depozytariusza razem z przyjętym załącznikiem.

Unia Europejska i Kanada podpisały CETA w październiku 2016 r. Umowa znosi ok. 99 proc. ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i liberalizuje handel usługami.

Umowa wymaga ratyfikacji przez parlamenty krajów UE. Dotychczas ratyfikowało ją osiem państw unijnych i Parlament Europejski.