Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 5,1 mln zł na pokrycie strat ubiegłych, wynika z treści uchwał podjętych przez walne.

"Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa (...) postanawia zysk netto w wysokości 5 100 752,52 zł za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w treści uchwały.

Mostostal Warszawa odnotował 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 5,1 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)