Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 23 maja o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują o przeznaczeniu łącznie 45,2 mln zł na dywidendę, czyli 2,92 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 23 maja br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Alumetal postanawia, że zysk netto spółki za rok 2017 w łącznej kwocie 40 142 179,07 zł podzielić w niżej określony sposób:

a) kwotę 40 102 179,07 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

b) kwotę 40 000 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Ponadto akcjonariusze mają postanowić o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45 200 119,56 zł tj. w kwocie 2,92 zł na każdą akcję spółki, przy czym kwota 40 102 179,07 zł pochodzi z zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 przeznaczonego do podziału, zaś pozostała kwota 5 097 940,49 zł uwolniona zostanie z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku, czytamy także.

Dzień dywidendy ma być ustalony na dzień 7 czerwca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2018 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)