Prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Rafał Pawełczak poinformował we wtorek w komunikacie, że w tym roku miedziowa spółka rozpoczęła fazę projektową inwestycji zmierzających do unieszkodliwiania arsenu. „Natomiast w 2019 r. przystąpimy do realizacji części inwestycyjnej” - podkreślił Pawełczak.

Jednym z pierwszych tego typu projektów będzie wdrożenie nowoczesnej technologii unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. Technologia opracowana przez ekspertów z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach we współpracy z technologami z KGHM ma pozwolić na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie.

„W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z firmą CHEMIPROJEKT Sp. z o.o., która wykona projekt instalacji, a także będzie nadzorować jej wykonanie i rozruch w Hucie Miedzi Głogów” - zaznaczył prezes.

Władze miedziowej spółki podkreślają, że w wyniku zastosowania tej technologii arsen zostanie wyodrębniony w postaci tzw. skorodytu – formy trwałej i obojętnej dla środowiska. Skorodyt jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie, który powstaje w wyniku utleniania rud żelazowo-arsenowych.

KGHM finansuje też badania na obecność arsenu organicznego i nieorganicznego w organizmach mieszkańców Głogowa. Od kilku lat w Głogowie odnotowuje się przekroczenia norm arsenu w powietrzu. To kolejne badania na obecność arsenu w organizmach mieszkańców Głogowa. Jesienią ubiegłego roku przebadano dwa tysiące Głogowian. W moczu co piątego mieszkańca tego miasta stwierdzono przekroczenia norm.

Finansowane przez KGHM badania będą prowadzone u wszystkich pacjentów, u których w moczu stwierdzono podwyższony poziom arsenu. Celem badań ma być też stwierdzenie, dlaczego u mieszkańców Głogowa są przekroczone normy arsenu – czy wynika to z położenia miasta, czy z jakiś innych czynników.

Tuż w bezpośrednim sąsiedztwie Głogowa leży należąca do KGHM Huta Miedzi Głogów.