Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych na koniec 2018 r.Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych w Polsce i za granicą na koniec 2018 r., podała spółka. W planach jest także m.in. zwiększenie sprzedaży internetowej w Polsce. Na koniec ub.r. Wojas miał łącznie 177 własnych sklepów.

"W 2018 planuje się w Polsce otworzyć 5 sklepów oraz zamknąć 7 własnych sklepów. Nie planuje się wejścia na inne rynki zagraniczne w 2018 r. poprzez budowanie własnej stacjonarnej sieci sprzedaży. Na koniec 2018 r. emitent zakłada, iż będzie miał łącznie 175 własnych sklepów w kraju i za granicą" - czytamy w raporcie rocznym.

Planowane lokalizacje dla nowych sklepów firmowych Wojas to nowe i już istniejące centra handlowe w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. mieszkańców.

Strategia rozwojowa na rok 2018 zakłada rozwój sieci sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji z naciskiem na sprzedaż detaliczną realizowaną w kanale internetowym, podano także.

W planach operacyjnych na 2018 r jest:

- rozwój regionalnych sklepów internetowych - w Czechach, na Słowacji, w Rumunii - i tym samym zwiększenie sprzedaży internetowej w tych krajach. Podjęte zostały już działania aby scentralizować proces logistyczny w dostawie towarów za granicę. Nowa odsłona logistyczna tego procesu planowana jest na sierpień 2018 r.

- rozwój krajowego e-commerce, a tym samym zwiększenie sprzedaży internetowej w Polsce,

- selektywne podejście do obecnie istniejących sklepów, w tym likwidacja nierentownych i / lub renegocjacja stawek czynszowych w umowach najmu,

- wzrost sprzedaży eksportowej hurtowej, w szczególności w kanale B2B,

- zamknięcie uporządkowania i uproszczenia procesów biznesowych wynikających z połączenia prawno-organizacyjnego spółek Wojas S.A. i Wojas Trade sp. z o.o., (obecnie w końcowej fazie realizacji),

- zakończenie w 2018 r. wprowadzenia nowego programu sprzedażowo-magazynowego w kraju i zagranicą oraz osiągniecie przez ten program pełnej zdolności sprzedażowo - promocyjnej (w końcowej fazie realizacji).

Według stanu na 31 grudnia 2017 grupa kapitałowa Wojas S.A. posiadała 177 własnych sklepów, z tego 157 w kraju, 8 na Słowacji, 6 w Czechach, 3 na Białorusi i 3 w Rumunii oraz - poprzez umowę franczyzową - sklep w Rosji w Kaliningradzie.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)