TNS Consumer Index utrzymuje w kwietniu br., wartość dodatnią i wynosi 9,8 pkt. "W porównaniu do ubiegłego miesiąca wartość wskaźnika wzrosła o 5,1 punkta procentowego" - wskazał Kantar TNS.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju przyjmuje wartość 10 pkt, co oznacza poprawę o 5,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Poprawa wartości wskaźnika wynika zarówno z lepszych ocen dotyczących prognoz na przyszłość - postrzeganie rocznej prognozy zmian sytuacji ekonomicznej Polski wzrosło o 7 punktów procentowych, jak i lepszej niż miesiąc temu oceny obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju, a także oceny zmian sytuacji ekonomicznej w kraju - obie wartości wzrosły o 5 punktów procentowych" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstwa domowego przyjmuje wartość 9,5 pkt, co oznacza wzrost o 4,6 pkt. proc. "Poczucie, że w kolejnym roku poprawi się sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych jest większe - wzrost o 7 punktów procentowych. Natomiast ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła o 2 punkty procentowe" - czytamy w raporcie.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-11 kwietnia 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1058 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, technika wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska