ZEW Kogeneracja miała wstępnie 108,1 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypracowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 108,1 mln zł za I kwartał 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

"Według wstępnych szacunków:

- sprzedaż energii elektrycznej po 3 miesiącach 2018 roku wyniosła 790 GWh (w tym jednostka dominująca 427 GWh),

- sprzedaż ciepła po 3 miesiącach 2018 roku wyniosła 4 853 TJ (w tym jednostka dominująca 4 252 TJ),

- skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 3 miesiącach 2018 roku wyniósł około 171,2 mln zł,

- skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 108,1 mln zł (czyli 7,26 zł na akcję),

- nakłady inwestycyjne wyniosły około 4,9 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 15 maja 2018 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

(ISBnews)