W listopadzie zeszłego roku lider krajowej branży chemicznej uruchomił program Idea4Azoty. To platforma wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności. Zgłoszone projekty, niezależnie od stadium zaawansowania, mają szansę uzyskać dofinansowania w wysokości 20 mln zł. Wybranym pomysłom spółka oferuje także możliwość skorzystania m.in. z zaplecza infrastrukturalnego i usługi doradcze.

To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Dzięki programowi na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim mali przedsiębiorcy czy ludzie nauki, którym brakuje sił i środków na realizację swoich innowacyjnych idei.

Po pięciu miesiącach funkcjonowania programu poznaliśmy jego pierwsze efekty. Ze zgłoszonych projektów z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, biotechnologii, informatyki oraz z dziedziny chemii, energetyki czy materiałoznawstwa, spółka wyselekcjonowała dziewięć rozwiązań. Teraz będą oceniane pod kątem zastosowania przemysłowego i opłacalności ekonomicznej. Grupa Azoty podpisała też umowę z firmą ScienceBioTech. To wrocławski start-up pracujący nad technologią produkcji modułowych płytek wykorzystywanych do łączenia złamanych kości. Nowe rozwiązanie ma zastąpić obecnie stosowane technologie leczenia tego typu urazów.

Realizując inicjatywę Idea4Azoty, chemiczna spółka wpisuje się w rozwiązania zgodne z ideą przemysłu 4.0, która zakłada tworzenie produktów z większym niż dotychczas udziałem technologii i wiedzy.

– Zaczynaliśmy z poziomu 0,5–0,7 proc. przychodów na badania i rozwój. Naszym celem zapisanym w aktualizacji strategii do 2020 roku jest dojście do 1 proc. przychodów przeznaczanych rocznie na ten cel – mówił przy okazji podpisania umowy z ScienceBioTech prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki. Oznacza to, że na innowacje spółka będzie wydawała ok. 100 mln zł rocznie.

Wsparciem dla realizacji strategii będzie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe powstające w Tarnowie. Kamień węgielny pod jego budowę został wmurowany w sierpniu zeszłego roku. Kosztem 88 mln zł powstanie budynek, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia biurowe oraz laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczo-analityczny.

Głównym efektem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej w Tarnowie będzie zwiększenie skali własnych prac badawczo-rozwojowych. To właśnie w tym obiekcie swoje pomysły będą mogli testować uczestnicy programu Idea4Azoty. Końcowym efektem podjętych działań ma być wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i uczynienie z Grupy Azoty jednego z liderów we wdrażaniu innowacji w krajowym przemyśle.