Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Jakość portfela kredytowego nieznacznie się pogorszy w tym roku. Banki oczekują lekkiej poprawy jakości kredytów dla MSP, ale pogorszenia dla dużych przedsiębiorstw oraz niewielkiego pogorszenia jakości portfela kredytów konsumpcyjnych oraz stabilnego poziomu jakości portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dokumencie "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2018 r.".
"Jakość należności w 2018 r. nieznacznie się pogorszy. Jakość kredytów mieszkaniowych bez istotnych zmian" - czytamy w ankiecie.
Banki zakładają, że nastąpi lekka poprawa jakości kredytów dla MŚP (NPL z 12,3% do 12,0%), dla dużych przedsiębiorstw pogorszenie z 8,1% do 8,4%
W ocenie banków, portfel kredytów konsumpcyjnych wykaże niewielkie pogorszenie jakości (planowany wzrost NPL o 0,2 pkt proc.) z 12,1% do 12,3%.
Materiał analityczny dotyczący planów finansowych banków na 2018 r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,2% na koniec 2017 r.
(ISBnews)