Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-26 6928,50 -0,6% 5,7% -3,9% 21,8%
Miedź 3M USD/t 2018-04-26 6965,00 -0,6% 5,5% -3,9% 21,9%
Ołów spot USD/t 2018-04-26 2332,25 1,3% -2,4% -6,1% 6,5%
Ołów 3M USD/t 2018-04-26 2336,00 1,3% -2,1% -6,1% 6,9%
Aluminium spot USD/t 2018-04-26 2277,50 1,3% 12,4% 1,0% 16,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-26 2275,00 1,3% 10,9% 0,3% 15,8%
Cyna spot USD/t 2018-04-26 21555,00 0,4% 3,0% 7,3% 8,0%
Cyna 3M USD/t 2018-04-26 21400,00 0,7% 2,6% 6,9% 7,5%
Nikiel spot USD/t 2018-04-26 14181,00 0,7% 9,9% 11,6% 54,5%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-26 14235,00 0,6% 9,9% 11,6% 54,2%
Cynk spot USD/t 2018-04-26 3136,50 0,3% -4,0% -6,0% 19,9%
Cynk 3M USD/t 2018-04-26 3135,00 0,0% -3,8% -5,5% 19,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-26 173,40 -0,1% -16,8% -33,3% -32,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-26 85,00 2,7% 17,1% -5,6% 29,8%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-26 780,22 0,8% 9,8% 12,1% 27,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-26 734,22 0,9% 10,5% 12,9% 29,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-26 699,46 1,5% 6,8% 11,0% 33,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-26 648,00 1,6% 7,8% 9,8% 41,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-26 383,45 1,0% 6,3% 6,1% 31,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-26 382,70 1,6% 6,2% 6,3% 37,9%

(PAP Biznes)