Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 38,2 proc. wobec 38,1 proc. w 2016 roku.