Jak poinformowała spółka w komunikacie, w związku z istotnymi zmianami w składzie personalnym w organach korporacyjnych spółki GetBack, osoby wchodzące w skład tych organów, nie miały wystarczająco dużo czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack SA oraz przygotowanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport roczny za 2017 r. nie może być też opublikowany z uwagi na brak opinii firmy audytorskiej. Opinia ta ma być sporządzona w terminie późniejszym.

Spółka poinformowała także w komunikacie, że zarząd GetBacku podjął 30 kwietnia "decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów (tj. w szczególności analiz, planów, wniosków, etc.) związanych z restrukturyzacją spółki". Decyzja ta jest podyktowana - jak podano - "potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy i kontrahentów spółki".

"Zarząd Emitenta kierując się zatem dobrem Spółki i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności Spółki" - napisano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Fiskus namierzył ok. 5 tys. podmiotów. Chodzi o wyłudzenia VAT