PSL zwróciło się w czwartek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z petycją o zniesienie zakazu wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu.

"Zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu utrudni obywatelom udział w pracach zespołów i komisji sejmowych, będzie miało negatywny wpływ na wizerunek polskiego parlamentaryzmu, a także da poczucie budowania przez władze sztucznej bariery wobec obywateli" - czytamy w petycji. "Wzywamy pana do podjęcia jak najszybszych działań, mających na celu zniesienie sankcji, stosownych wobec obywateli chcących odwiedzić budynki sejmowe" - dodano.

Dyrektor CIS podkreślił w rozmowie z PAP, że zmiany zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego - wprowadzone przez Straż Marszałkowską i Kancelarię Sejmu - "mają charakter wyłącznie chwilowy".

"Sytuacja jest szczególna, co ma wpływ na organizację dostępu na teren kompleksu sejmowego. Jednocześnie staramy się w jak największym stopniu dostosowywać do potrzeb osób od kilkunastu dni przebywających w Sejmie" - wskazał Grzegrzółka.

Zmiana zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego obowiązuje od środy 25 kwietnia. Według Centrum Informacyjnego Sejmu "z przyczyn organizacyjnych i bezpieczeństwa" zawieszone zostało przyznawanie jednorazowych kart wstępu. Dostęp do Sejmu pozostaje możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu.

Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi.

>>> Czytaj też: Parlamentarzyści będą zarabiać mniej? Sejm zajmie się projektem we wtorek