Konsultacje mają być szerszą częścią debaty na temat przyszłości Europy zainicjowanej przez Komisję opublikowaniem 1 marca 2017 r. tzw. białej księgi. W tym dokumencie KE przedstawiła pięć scenariuszy reform UE i ułożenia współpracy w gronie 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Przewidują one zarówno rozluźnienie integracji, UE wielu prędkości, jak i federację.

W środę szef KE Jean-Claude Juncker podkreślił, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego (mają odbyć się w maju 2019 r.) i dlatego to dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka powinna być Unia Europejska złożona z 27 państw członkowskich.

„Cokolwiek się wydarzy, musi to być Europa budowana przez Europejczyków. W kwestionariuszu, który dziś publikujemy, zadajemy wszystkim Europejczykom następujące pytanie: Jakiej przyszłości chcemy dla nas samych, naszych dzieci i naszej Unii? Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy” – powiedział w środę Juncker.

W ankiecie znajduje się 12 pytań. Można na nie odpowiedzieć na stronie internetowej stworzonej przez KE (https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en).

Konsultacje internetowe będą też prowadzone równolegle do trwającego dialogu obywatelskiego, organizowanego przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Od 2012 r. w 160 miastach przeprowadzono blisko 700 takich interaktywnych debat publicznych. W okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego Komisja planuje organizować je jeszcze częściej; docelowo ma to być 500 dodatkowych debat.

Oprócz działań Komisji dialog obywatelski organizowany jest obecnie również przez rządy krajowe we wszystkich państwach członkowskich. To – jak podkreśla KE - efekt inicjatywy Francji, która zyskała wsparcie ze strony szefów państw lub rządów unijnej „27”.

Konsultacje te potrwają do szczytu UE w Sybinie w Rumunii zaplanowanego na 9 maja 2019 r. W grudniu 2018 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej Komisja przedstawi państwom członkowskim sprawozdanie dotyczące białej księgi. Sprawozdanie końcowe zostanie następnie przedstawione w Sybinie, zaledwie kilka tygodni przed wyborami do PE.

3 lipca 2017 r. podczas wystąpienia w parlamencie francuskim, 7 września 2017 w Atenach oraz 26 września 2017 na Sorbonie prezydent Francji Emmanuel Macron sformułował propozycję zorganizowania w 2018 r. konwencji demokratycznych.

Zdaniem Macrona Unia nie może podążać dalej bez swoich obywateli. Dlatego należy przyjąć nową metodę reformy UE opartą nie na negocjacjach traktatowych za zamkniętymi drzwiami, a na przedstawieniu proponowanych kierunków rozwoju UE obywatelom Unii do debaty. Wyniki konwencji demokratycznych mają stworzyć fundament pod reformę Unii w ciągu najbliższych 10-15 lat.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września 2017 r., apelując o większe zaangażowanie parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego w prace nad przyszłością Unii, poparł pomysł prezydenta Macrona, aby w 2018 r. organizować demokratyczne konwencje w całej Europie

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)