Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-09 6774,25 1,0% -0,2% -6,0% 23,5%
Miedź 3M USD/t 2018-05-09 6810,00 1,0% -0,3% -6,0% 23,5%
Ołów spot USD/t 2018-05-09 2284,75 0,1% -4,2% -8,0% 5,3%
Ołów 3M USD/t 2018-05-09 2292,00 0,2% -3,9% -7,9% 5,5%
Aluminium spot USD/t 2018-05-09 2375,00 -0,3% 10,2% 5,3% 27,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-09 2366,00 0,4% 10,6% 4,3% 26,5%
Cyna spot USD/t 2018-05-09 21200,00 0,8% -0,1% 5,5% 7,3%
Cyna 3M USD/t 2018-05-09 21110,00 0,9% -0,3% 5,4% 7,3%
Nikiel spot USD/t 2018-05-09 13863,00 0,3% 3,5% 9,1% 51,1%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-09 13925,00 0,3% 3,6% 9,1% 51,1%
Cynk spot USD/t 2018-05-09 3061,50 0,5% -4,5% -8,3% 17,3%
Cynk 3M USD/t 2018-05-09 3076,00 0,5% -4,2% -7,3% 17,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-05-09 184,20 -0,1% -5,9% -29,2% -4,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-05-09 86,00 0,6% 9,2% -4,4% 34,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-09 803,25 3,5% 7,6% 15,4% 38,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-09 757,25 3,8% 8,1% 16,5% 41,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-09 719,71 4,2% 10,1% 14,2% 37,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-09 655,46 4,7% 8,7% 11,1% 54,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-09 411,62 6,3% 13,7% 13,9% 49,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-09 409,00 6,2% 13,1% 13,6% 56,0%

(PAP Biznes)