Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-11 6908,50 0,4% -0,1% -4,1% 25,1%
Miedź 3M USD/t 2018-05-11 6942,00 0,4% -0,1% -4,2% 25,2%
Ołów spot USD/t 2018-05-11 2332,75 1,8% -3,1% -6,1% 7,5%
Ołów 3M USD/t 2018-05-11 2345,00 1,7% -2,7% -5,7% 7,7%
Aluminium spot USD/t 2018-05-11 2278,00 -2,2% 0,8% 1,0% 21,9%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-11 2288,00 -2,0% 1,7% 0,9% 22,0%
Cyna spot USD/t 2018-05-11 21037,50 0,8% -0,1% 4,7% 5,5%
Cyna 3M USD/t 2018-05-11 20975,00 0,7% -0,1% 4,7% 5,6%
Nikiel spot USD/t 2018-05-11 13995,00 1,3% 1,3% 10,1% 50,6%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-11 14055,00 1,3% 1,4% 10,1% 50,9%
Cynk spot USD/t 2018-05-11 3063,75 -0,3% -5,1% -8,2% 18,5%
Cynk 3M USD/t 2018-05-11 3084,00 -0,1% -4,8% -7,1% 19,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-05-11 185,70 -0,8% -3,7% -28,6% 6,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-05-11 87,95 2,3% 8,8% -2,3% 38,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-11 814,95 1,0% 6,0% 17,1% 34,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-11 768,95 1,1% 6,3% 18,3% 37,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-11 729,25 1,0% 6,4% 15,7% 39,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-11 664,25 1,0% 4,7% 12,5% 50,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-11 418,06 1,5% 11,4% 15,7% 45,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-11 415,50 1,5% 10,9% 15,4% 51,0%

(PAP Biznes)