Koszty zabezpieczenia przed ryzykiem niewywiązania się z płatności, w przypadku polskich pięcioletnich obligacji skarbowych, wzrosły na rynku credit-default swaps (CDS) w Londynie o 15,5 punktów bazowych do rekordowego poziomu 344 punktów – wynika z danych dostarczonych przez CMA Datavision.