W porównaniu z grudniem 2008 roku oznacza to przyrost o 1,6 proc. Liczba uczestników OFE na koniec stycznia br. wyniosła 14,04 mln osób.

"Na powiększenie liczby nowych członków niewątpliwie wpływ miało styczniowe losowanie uczestników OFE. Pięć funduszy emerytalnych, które wzięły w nim udział (AIG OFE, Generali OFE, OFE Polsat, Pekao OFE i OFE Pocztylion) pozyskało tą drogą w sumie 62,9 tys. osób" - czytamy w komunikacie.

Spośród OFE biorących udział w losowaniu, najlepiej w ujęciu procentowym zaprezentował się OFE Pocztylion (+5,2 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Pekao OFE (+4,2 proc.) i OFE Polsat (+3,9 proc.).

W styczniu najsłabiej wypadły fundusze OFE Warta (+0,1 proc.) i Bankowy OFE (+0,2 proc.), które pozyskały odpowiednio: 277 i 740 osób.

Spółka Analizy Online monitoruje rynek polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.