Unimot miał 1,7 mln zł straty netto, +0,8 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Unimot odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5,49 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa zanotowała wynik EBITDA na poziomie 0,8 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 677,44 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 665,78 mln zł rok wcześniej. Wzrost przychodów o 1,8% r/r nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, energii elektrycznej i gazu ziemnego, podano w komunikacie.

"Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla nas bardzo wymagający, głównie ze względu na otoczenie rynkowe naszego wiodącego biznesu, czyli sprzedaży oleju napędowego. Pragnę pokreślić, że mimo tej niekorzystnej sytuacji, w omawianym okresie Unimot zwiększył sprzedaż oleju napędowego o 18,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty związane z obsługą tej sprzedaży były jednak znaczne wyższe niż w ubiegłym roku, ponieważ wzrosły m.in. koszty magazynowania zapasu obowiązkowego, koszty realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz inwestycje w nowe projekty, tj. rozwój sieci AVIA i Tankuj24" - powiedział prezes Maciej Szozda, cytowany w komunikacie.

Ponadto, na wyniki Grupy Unimot istotny wpływ miała (o charakterze księgowym, a nie gotówkowym) niższa o 7,7 mln zł wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego, spowodowana istotną zmianą różnicy pomiędzy natychmiastowymi a terminowymi cenami oleju napędowego. Po korekcie o tę pozycję, skonsolidowana EBIDTA wyniosła 8,4 mln zł - jest to poziom o 30,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12,2 mln zł). Również sektor LPG Unimot funkcjonował w trudniejszych niż rok temu warunkach rynkowych. W związku z trwającymi od końca 2017 r. ograniczeniami w dostawach gazu LPG do Polski, wzrosły koszty jego transportu, przeładunku oraz wymuszonych postojów towaru w bazach magazynowych. Mimo to spółka zwiększyła wolumeny sprzedaży LPG o 11% wobec analogicznego okresu 2017 r., wymieniono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 4,63 mln zł wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)