Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w pierwszym kwartale polska gospodarka była drugą najszybciej rozwijającą się Unii Europejskiej. A jaki jest wkład Polski w PKB całej Wspólnoty?

W 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) Unii Europejskiej (UE) wyrażony w cenach bieżących wyniósł 15,3 bln euro i był wyższa niż w poprzednim roku o 417,4 mld euro - podał Eurostat. Ponad połowę z tegorocznego PKB wygenerowały trzy państwa członkowskie.

Główny ciężar unijnego PKB spoczywa na barkach Niemiec. Wkład największej gospodarki Europy w PKB Wspólnoty wyniósł w 2017 r. prawie 3,3 bln euro, czyli ponad jedną piątą (21,3 proc.). Wielka Brytania wypracowała 15,2 proc. PKB UE, a Francja 14,9 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się inne gospodarki starej Unii: Włochy z udziałem na poziomie 11,2 proc., Hiszpania (7,6 proc.) i Holandia (4,8 proc.). Na siódmym miejscu uplasowała się Szwecja z udziałem 3,1 proc. a następnie Polska z 3 procentowym udziałem w łącznym PKB UE.

Reklama

Z szacunków Eurostatu wynika, że wkład Polski, ósmej co do wielkości gospodarki Wspólnoty Europejskiej, w PKB UE to kwota 465,61 mld euro.

W porównaniu z 2016 r. PKB Polski było większe o 39,66 mld euro, co pod względem wartości było czwartym największym wzrostem w całej UE. Udział Polski w PKB UE wzrósł o 0,1 punktu procentowego.

>>>> Zobacz też: Polska z drugim najwyższym wzrostem PKB w Unii. Oto najnowsze dane Eurostatu [WYKRESY]

19 państw członkowskich, które tworzą strefę euro, miało łączny PKB w wysokości prawie 11,2 bln euro w 2017 r. Strefa euro stanowiła 72,9 proc. PKB UE. Trzy czwarte PKB Euroandu to zasługa czterech państw. Dominującą rolę ma oczywiście gospodarka Niemiec (29,2 proc. PKB strefy euro), które wraz z Francją (20,5 proc.) łącznie stanowiły połowę PKB Eurolandu. Kolejne z czwórki największych gospodarek to: Włochy (15,4 proc.) i Hiszpania (10,4 proc.).