Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-16 6795,00 0,4% -1,2% -5,7% 21,5%
Miedź 3M USD/t 2018-05-16 6826,00 0,3% -1,2% -5,8% 21,7%
Ołów spot USD/t 2018-05-16 2322,25 -0,4% -2,2% -6,5% 12,0%
Ołów 3M USD/t 2018-05-16 2341,00 -0,3% -1,2% -5,9% 12,3%
Aluminium spot USD/t 2018-05-16 2336,75 0,3% -3,1% 3,6% 21,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-16 2315,50 -0,5% -3,5% 2,1% 20,4%
Cyna spot USD/t 2018-05-16 20800,00 -0,7% -1,4% 3,5% 3,7%
Cyna 3M USD/t 2018-05-16 20725,00 -0,7% -1,4% 3,5% 4,0%
Nikiel spot USD/t 2018-05-16 14403,00 0,3% 0,7% 13,4% 58,9%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-16 14475,00 0,3% 1,0% 13,4% 58,7%
Cynk spot USD/t 2018-05-16 3064,50 0,6% -1,9% -8,2% 21,0%
Cynk 3M USD/t 2018-05-16 3074,50 0,4% -2,0% -7,4% 20,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-05-16 183,70 -0,3% -4,3% -29,4% 14,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-05-16 88,10 -1,6% 7,0% -2,1% 36,5%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-16 824,19 0,1% 8,6% 18,4% 33,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-16 778,19 0,1% 9,1% 19,7% 35,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-16 732,99 -0,4% 8,5% 16,3% 40,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-16 670,83 -0,5% 7,4% 13,7% 49,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-16 426,34 0,1% 14,5% 18,0% 45,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-16 424,75 0,2% 14,5% 18,0% 51,0%

(PAP Biznes)