Gaz-System ma umowę ws. transgranicznej alokacji kosztów połączenia Polska-Litwa


Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Gaz-System i operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich - Amber Grid (Litwa), Conexus Baltic Grid (Łotwa) oraz Elering (Estonia) podpisali umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL), podała spółka.
Umowa określa praktyczne zasady wdrożenia decyzji Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w sprawie transgranicznej alokacji kosztów dla projektu GIPL, podano w komunikacie.
"Zawarte porozumienie reguluje wzajemne zobowiązania pomiędzy operatorami systemów przesyłowych gazu (OSP) wynikające z implementacji wspomnianej decyzji ACER. Precyzuje metodę obliczania i korekty rekompensat należnych do zapłaty przez bałtyckich OSP polskiemu operatorowi systemu przesyłowego - Gaz-System. Dotyczy również kwestii ewentualnego zwrotu części lub całości tych rekompensat w przypadku, gdy projekt GIPL po stronie polskiej będzie generować dochody wyższe niż określone w decyzji ACER na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych projektu" - czytamy dalej.
Podpisanie umowy w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu GIPL pozwala zawrzeć umowę regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty realizacji projektu, stanowiącej jednocześnie wspólne zobowiązanie stron do realizacji inwestycji (Final Investment Decision, FID) pomiędzy Gaz-Systemem a Amber Grid.
W 2018 roku planowane jest ogłoszenie pierwszych przetargów publicznych na roboty budowlane i dostawy rur, podano także.
Projekt GIPL ma na celu integrację rynków gazowych Litwy, Łotwy i Estonii z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw gazu. Z tego powodu projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych projektów w zakresie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo dostaw o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
(ISBnews)