"W oparciu o wysokie obroty wygenerowane w czwartym kwartale 2008 r. i styczniu 2009 r., efektywną realizację szeroko zakrojonego projektu integracji Tele2 Polska Sp. z o.o. z Grupą Netia oraz w związku z zakończeniem procesu planowania finansowego na 2009 rok, zarząd przewiduje osiągnięcie w 2009 roku wyższych przychodów oraz poprawę marży w stosunku do poprzedniej prognozy ogłoszonej przez spółkę" - głosi komunikat.

Netia podała także nowe prognozy bazy klienckiej. Liczba klientów usług szerokopasmowych (bez przejęć sieci ethernetowych) ma wynieść 525 tys., liczba klientów usług głosowych (we własnej sieci i WLR) - 1,15 mln, zaś liczba uwolnionych węzłów LLU - 300.

"Prognoza liczby klientów zawarta w tabeli nie uwzględnia dalszych przejęć sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot" - zaznacza spółka w komunikacie.

Aktualizując w połowie grudnia prognozę na 2008 r., Netia podała, że oczekuje, iż liczba klientów jej usług szerokopasmowych wyniesie na koniec 2008 r. 385 tys. wobec oczekiwanych wcześniej ponad 400 tys. Liczba klientów usług głosowych - odpowiednio: 1,06 mln wobec ponad 1,08 mln. Plan odnośnie liczby uwolnionych węzłów LLU pozostał bez zmian i wynosił 125 szt.

Według stanu na 30 września br., baza klientów usług głosowych (własna sieć + WLR) wyniosła 1.033.206 (czyli wzrosła o 111% kw/kw oraz o 162% r/r). Liczba ta uwzględnia 504.007 klientów usług WLR Tele2 Polska oraz 40.171 klientów głosowych pozyskanych przez Netię w sposób organiczny w III kw. 2008 r. Baza klientów usług szerokopasmowych zwiększyła się w tym okresie do 346.939, tj. o 19% kw/kw i o 102% r/r. Usługi dla 42% klientów szerokopasmowych świadczone są poprzez własną sieć miedzianą Netii oraz z wykorzystaniem infrastruktury Fast Ethernet i WiMAX.

"Pozycja rynkowa Netii, istotnie wzmocniona w wyniku przejęcia Tele2, pozwala zarządowi zrewidować przyjętą strategię wzrostu poprzez rozwój usług szerokopasmowych w kierunku szybszego osiągnięcia rentowności, wykorzystania ekonomii skali oraz dalszego rozwoju usług w oparciu o dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU)" - czytamy dalej w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Netia podtrzymuje prognozę średnioterminową, która zakłada m.in. roczny wzrost przychodów (CAGR) o 5-10% oraz 1 mln klientów usług szerokopasmowych w 2012 r. Netia planuje marżę EBITDA na poziomie 20% w 2010 r. i 25% w 2012 r. Spółka prognozuje też osiągnięcie dodatnich przepływów wolnych środków pieniężnych oraz wypracowanie zysku netto w 2010 r.

Netia opublikuje wyniki finansowe za IV kw. 2008 r. 24 lutego. "Prognoza na 2008 r. opublikowana w dniu 22 grudnia 2008 r. pozostaje bez zmian" - podano również w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Netii miała 240,70 mln zł zysku wobec 169,58 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 752,11 mln zł wobec 615,53 mln zł. Zysk był efektem sprzedaży udziałów w P4 - w ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2008 roku spółka miała 88,11 mln zł straty netto wobec 36,42 mln zł straty rok wcześniej.