W ciągu roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz niedoboru pracowników w handlu detalicznym.

"W maju w budownictwie i usługach najbardziej odczuwane są trudności związane z kosztami zatrudnienia, a w jednostkach handlu detalicznego - ze zbyt dużą konkurencją na rynku (choć znaczenie tej bariery w ujęciu rocznym zmniejszyło się). Istotną barierą dla wszystkich wymienionych rodzajów działalności są wysokie obciążenia na rzecz budżetu" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z majem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym.

"W budownictwie częściej niż w maju ub. r. zgłaszana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie zgłaszano problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji na rynku, a w usługach - zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych. W budownictwie, usługach i handlu detalicznym mniej znaczącą niż przed rokiem barierą jest niedostateczny popyt" - czytamy dalej.

Mniej odczuwana niż w maju 2018 r. we wszystkich omawianych rodzajach działalności jest bariera związana z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, podsumował Urząd.>>> Czytaj też: Skarpeta czy lokata? Zobacz, gdzie Polacy trzymają swoje oszczędności [BADANIE]