"Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego rada dyrektorów ASBISC Enterprises PLC informuje, że wstępne wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2008 roku, będą w istotny sposób różnić się od wyników raportowanych w poprzednich kwartałach 2008 roku oraz oczekiwań rynku" - głosi komunikat.

Strata odnotowana w IV kwartale wynika głównie z deprecjacji rubla oraz innych walut wschodnioeuropejskich (np. PLN, CZK, HUF itd) wobec dolara amerykańskiego, wyjaśnia Asbis.

"Spółka podjęła konieczne kroki w celu minimalizacji wpływu globalnego kryzysu finansowego oraz zmienności walut na jej wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Działania te to m.in. istotne cięcia kosztów, przeprowadzone w listopadzie 2008, które są kontynuowane w 2009 roku. "Rezultaty tych działań będą widoczne od I kwartału 2009 roku" - zapowiada Asbis.

Ponadto spółka zwiększyła sprzedaż denominowaną w dolarach amerykańskich w celu zmniejszenia ryzyka związanego z kursami walutowymi (ze względu na fakt, że Asbis dokonuje zakupów głównie w dolarach amerykańskich a większość towarów sprzedaje w walutach lokalnych).

Spółka ulepszyła także strategię krótko- i długoterminowego hedgingu poprzez zwiększenie wykorzystania pożyczek, faktoringu oraz innych narzędzi zabezpieczających w spółkach zależnych.

Spółka ogłosi swoje niezaudytowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 roku 27 lutego.

Na początku listopada prezes spółki Siarhej Kostevitch zapowiadał, że Asbis może zanotować w 2008 r. wynik netto gorszy niż w 2007 r. lub podobny do niego ze względu na kryzys gospodarczy.

Narastająco w I-III kw. zysk netto wzrósł do 10,53 mln USD wobec 9,32 mln USD przed rokiem. Przychody wyniosły 1132,06 mln USD wobec 933,13 mln USD w I-III kw. 2007 r.